30% NA WSZYSTKO! Masz czas tylko do 30-06-2022. | Twój kod: HAPPYDAYS30

ZAŁĄCZNIK NR 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszą politykę prywatności sporządzono w celu zapewnienia lepszej obsługi Użytkowników Usług świadczonych przez Pixers Eu sp. z o.o. („My”) na witrynie internetowej pixers.pl, którzy są zainteresowani tym, w jaki sposób wykorzystuje się online ich Dane umożliwiające identyfikację. Prosimy Użytkowników, aby uważnie przeczytali niniejszą Politykę prywatności i postarali się dokładnie zrozumieć, w jaki sposób na naszej witrynie internetowej zbieramy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy Dane umożliwiające identyfikację oraz Dane nieumożliwiające identyfikacji. KORZYSTANIE Z DOWOLNEJ CZĘŚCI NASZEJ USŁUGI OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ Użytkownika PRAKTYK OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej “Rozporządzeniem”.

JAKIE RODZAJE INFORMACJI ZBIERAMY OD UŻYTKOWNIKÓW NASZYCH USŁUG?

Zbierane przez nas informacje można podzielić na dwie kategorie: Dane umożliwiające identyfikację oraz Dane nieumożliwiające identyfikacji. Dane umożliwiające identyfikację obejmują wszystkie informacje, które można wykorzystać do dokładnej identyfikacji Użytkownika. Dane nieumożliwiające identyfikacji to wszelkie informacje zbiorcze lub informacje, które nie mogą posłużyć do ujawnienia tożsamości Użytkownika. Następne sekcje opisują, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy wszystkie Dane umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Powyższe informacje można powiązać z Użytkownikiem, jeżeli Użytkownik zdecyduje się podać nam dane osobowe na swój temat zgodnie z Warunkami korzystania z Usługi, a jeżeli jesteśmy zobowiązaniu ujawnić logi z serwerów w wyniku działań prawnych, niektóre strony trzecie takie jak dostawca usług internetowych Użytkownika mogą powiązać nasze anonimowe dane techniczne z Użytkownikiem, wykorzystując przy tym informacje, które wykraczają poza informacje znajdujące się na naszych serwerach.

Możemy również wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne lub inne anonimowe informacje śledzące, aby poprawić interakcję naszych serwerów z komputerem Użytkownika. Możemy też nawiązywać współpracę z zewnętrznymi reklamodawcami, którzy mogą (sami lub za pośrednictwem swoich partnerów) umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce internetowej Użytkownika.

JAKIE RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERAMY?

Przy składaniu zamówienia na świadczenie usług lub rejestracji na naszej stronie internetowej Użytkownik może zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego, numeru telefonu, informacji dotyczących karty kredytowej, numeru ubezpieczenia społecznego lub innych szczegółowych informacji, których podanie jest konieczne do korzystania z naszych Usług.

W momencie wyrażenia zgody na przesyłanie Użytkownikowi przez nas informacji umożliwiających dokonywanie przez Użytkownika zakupów w obniżonej cenie (rabaty, promocje) lub ofert specjalnych, za pomocą formularza kontaktowego, przetwarzamy jedynie podane dobrowolnie przez Użytkownika jego następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia. Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności za formularz kontaktowy web-push rozumie się wszelkie komunikaty zawierające informacje marketingowe wysyłane przez nas Użytkownikowi podczas korzystania ze strony pixers.pl jak i podczas odwiedzania innych stron internetowych.

Użytkownik może również wyrazić zgodę na przesyłanie powiadomień marketingowych za pomocą komunikatu wyrażonego przez przeglądarkę internetową, z której korzysta (web-push). W takim wypadku Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkownika, ponieważ operuje wyłącznie na danych, które w momencie korzystania są zapisane w pamięci przeglądarki. Administrator nie ma dostępu do danych zgromadzonych w przeglądarce internetowej Użytkownika. Zgoda ta może być odwołana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI?

Administratorem danych osobowych jest Pixers Eu sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polska, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 889917, NIP 8971887843. Możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości droga poczty elektronicznej na adres email: contact@pixers.pl lub droga tradycyjnej poczty na adres: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polska. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych („IOD”) droga poczty elektronicznej na adres email: contact@pixers.pl lub drogą tradycyjnej poczty na adres: Pixers Eu sp. z o.o., ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polska.

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE?

Zbieramy dane osobowe od Użytkownika, kiedy Użytkownik tworzy konto, składa zamówienie, zapisuje się na biuletyn informacyjny lub wprowadza inne informacje na naszej witrynie internetowej. Dodatkowo za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług, nasze serwery automatycznie zbierają informacje z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika. Te informacje obejmują adres IP Użytkownika i rodzaj przeglądarki internetowej (jeżeli Użytkownika korzysta z przeglądarki), numer identyfikacyjny urządzenia, lokalizację (jeżeli Użytkownik ma tę funkcję włączoną), dostawcę usług internetowych lub dostawcę usług bezprzewodowych, strony przekierowujące/strony wyjściowe, rodzaj platformy, datę/znacznik czasu i liczbę kliknięć, początek i koniec każdej sesji, rodzaj przesyłanych Użytkownikowi materiałów marketingowych dostosowanych do jego preferencji zakupowych (formularze kontaktowe web-push; oferty przesyłane drogą mailową, itp.), przejrzane i umieszczone w koszyku zamówienia oraz sposób ich przeglądania.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Możemy wykorzystywać informacje, które uzyskujemy od Użytkownika zgodnie z tym, co opisano powyżej, w celu szybkiego przetwarzania wszystkich transakcji Użytkownika oraz okresowego przesyłania wiadomości mailowych dotyczących zamówienia złożonego przez Użytkownika lub dowolnych innych Usług. Informacje zbierane automatycznie z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika pozwalają nam na poprawę naszych Usług. Możemy wykorzystywać te informacje do analizowania tendencji dotyczących obciążenia naszych serwerów, świadczenia Usług, zapobiegania oszustwom, zbiorczego monitorowania ruchu odwiedzających i gromadzenia szerokiego zakresu informacji demograficznych. Nie ujawniamy tych informacji podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem Dostawcy usług w przypadku przetwarzania zakupu Użytkownika.

Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania i udokumentowania łączących nas umów, przesyłania wiadomości drogą poczty elektronicznej dotyczących złożonych zamówień lub w celach wykonania innych usług świadczonych przez Administratora. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy- art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy, a w szczególności z przepisami dotyczącymi, m. in. celów związanych z obsługą Usługi i fakturowania w ramach ujawnienia danych osobowych organom publicznym - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.

W oparciu o dodatkową zgodę wyrażoną przez Użytkownika dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, w szczególności świadczenia usługi newslettera lub przesyłania Użytkownikowi bonusów (lub rabatów) i innych informacji marketingowych na podstawie danych przekazanych Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego, kontaktowania się z Użytkownikiem przez przedstawicieli działu Call Center Administratora, na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na przetwarzaniu danych osobowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk w celach marketingowych, w tym profilowania,, ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami - podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

Dane osobowe pozyskane z plików cookies zapisanych w przeglądarkach lub urządzeniach przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na wykonywaniu czynności analitycznych lub statystycznych, czynności administracyjnych dotyczących świadczonych Usług, przeciwdziałania fraudom czy śledzeniu zagregowanego ruchu Użytkowników serwisów internetowych. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w sposób polegający na przeprowadzeniu analizy oraz prowadzenia statystyk, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest związane z tym celem. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie ma prawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika do takich celów.

W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Nie korzystamy ze skanowań podatności i/lub skanowania pod kątem standardów PCI. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez zabezpieczone sieci i są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji. Ponadto wszystkie informacje szczególnie chronione/informacje kredytowe są zaszyfrowane za pomocą technologii Transport Layer Security (TLS). Wdrożyliśmy różnorodne środki bezpieczeństwa, które mają zastosowanie, kiedy Użytkownik składa zamówienie, wprowadza lub przesyła dane lub uzyskuje do nich dostęp. Wszystkie transakcje są przetwarzane przez operatora obsługującego płatności, a powiązane z tym dane nie są przechowywane ani przetwarzane na naszych serwerach.

INNE INFORMACJE

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się połączyć swoje konto z kontem serwisu Facebook lub dowolnego innego serwisu, otrzymamy i będziemy przechowywać podstawowe dane dotyczące rejestracji konta, które Użytkownik przekazuje takiemu serwisowi, takie jak imię i nazwisko, adres mailowy, nazwę Użytkownika i adres URL strony profilu. Możemy również uzyskiwać z kanału aktywności i wyświetlać treści powiązane z korzystaniem przez Użytkownika z naszych Usług lub inne informacje z serwisu Facebook i innych powiązanych serwisów, włączając w to treść strony głównej, aktualizacje statusu, komentarze, zdjęcia i informacje na temat miejsca pobytu w zakresie, w jakim Użytkownik udzieli nam dostępu do informacji z takich serwisów.

INFORMACJE PUBLICZNE

Za każdym razem, gdy Użytkownik opublikuje jakąś treść, komentarz lub inny materiał z wykorzystaniem naszych Usług, możemy użyć nazwy Użytkownika na witrynie internetowej w powiązaniu z tą treścią i możemy według własnego uznania zezwolić innym Użytkownikom na wyszukiwanie informacji na naszej witrynie internetowej, włączając w to informacje na temat Użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie informacje, które Użytkownik publikuje na naszej witrynie internetowej, są publicznie dostępne. Inni Użytkownicy mogą kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem tych komentarzy i treści. Możemy rozprowadzać – za pośrednictwem Internetu i innych mediów – inne materiały przesyłane przez Użytkownika podczas korzystania z naszych Usług.

CZY KORZYSTAMY Z „PLIKÓW COOKIE”?

Tak. Pliki cookie to niewielkie pliki, które witryna internetowa lub dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownika (jeżeli Użytkownik się na to zgadza). Pliki cookie umożliwiają systemom witryny internetowej lub dostawcy rozpoznanie przeglądarki internetowej Użytkownika oraz zapisanie i zapamiętanie pewnych informacji. Korzystamy z plików cookie do monitorowania niektórych rodzajów informacji podczas wizyty Użytkownika na naszej witrynie internetowej lub podczas korzystania z naszych Usług. Na przykład korzystamy z plików cookie do zapamiętywania i przetwarzania informacji o usługach zapisanych przez Użytkownika w koszyku. Te informacje pomagają nam również zrozumieć preferencje Użytkownika na podstawie wcześniejszej lub obecnej aktywności na witrynie internetowej, co pozwala nam dostarczać Użytkownikom lepsze usługi. Wykorzystujemy pliki cookie również do przygotowywania danych zbiorczych dotyczących ruchu na witrynie internetowej oraz interakcji z witryną internetową, tak abyśmy w przyszłości mogli oferować Użytkownikom lepsze wrażenia z korzystania z witryny i oferowanych tam narzędzi. Pliki cookie umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie naszych Usług. W związku z tym, jeżeli przeglądarka internetowa Użytkownika jest ustawiona w taki sposób, aby odrzucać wszystkie pliki cookie, Usługi mogą nie działać poprawnie na danej przeglądarce internetowej. Użytkownicy, którzy nie zgadzają się na wykorzystanie plików cookie, biorą pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę funkcjonalności naszych Usług.

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE, ABY:

• zapamiętywać i przetwarzać informacje o przeglądanej przez Użytkownika ofercie usług podczas odwiedzania strony internetowej pixers.pl oraz konkretnych usługach zapisanych przez przez Użytkownika w koszyku podczas składania zamówienia,
• zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na przyszłość,
• zapisywać informacje o wyświetlanych reklamach.
Użytkownik może zdecydować, że komputer Użytkownika będzie go informował za każdym razem, kiedy przesyłany będzie plik cookie. Alternatywnie Użytkownik może wybrać opcję wyłączającą obsługę wszystkich plików cookie. Ustawienia te można zmienić w przeglądarce internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer). Każda przeglądarka jest nieco inna, więc Użytkownik powinien skorzystać z menu pomocy przeglądarki internetowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że jeżeli Użytkownik wyłączy obsługę plików cookie, nasze Usługi mogą nie działać poprawnie na tej przeglądarce, przy czym Użytkownik nadal może składać zamówienia.

CZY KORZYSTAMY Z „SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH”?

Tak. Sygnały nawigacyjne („Web beacons”), znane również jako niewidoczne obiekty gif („clear gif”) lub znaczniki akcji („action tags”), to małe przezroczyste obrazy graficzne, które często wykorzystuje się w połączeniu z plikami cookie do dalszej personalizacji witryny internetowej i Usług, które zapewniamy naszym Użytkownikom, a także do zbierania ograniczonego zestawu informacji na temat Użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne możemy również wykorzystywać w wiadomościach mailowych w celu lepszego zrozumienia zachowań naszych klientów. Nie wiążemy sygnałów nawigacyjnych z żadnymi Danymi umożliwiającymi identyfikację.

CZY KORZYSTAMY Z „METADANYCH”?

Tak. Kiedy Użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej jako artysta, rejestrujemy również wszelkie metadane powiązane z obrazami przesyłanymi przez Użytkownika. Metadane to zazwyczaj dane techniczne powiązane z treścią przesyłaną przez Użytkownika. Metadane mogą na przykład opisywać, w jaki sposób, kiedy i przez kogo dana treść została pobrana i sformatowana. Zwracamy jednak uwagę na to, że żadne z tych automatycznie zbieranych informacji technicznych nie są powiązane z żadną zidentyfikowaną osobą w momencie ich zbierania.

CZY KORZYSTAMY Z „IDENTYFIKATORÓW URZĄDZEŃ”?

Za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług za pomocą urządzenia mobilnego (takiego jak telefon lub tablet), możemy gromadzić, monitorować i przechowywać na takim urządzeniu mobilnym Użytkownika i/lub zdalnie przechowywać (również w więcej niż jednym miejscu) tak zwane „identyfikatory urządzeń” i uzyskiwać do nich dostęp. Identyfikatory urządzeń to niewielkie pliki z danymi lub podobne struktury danych, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym Użytkownika lub są powiązane z takim urządzeniem i które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia mobilnego Użytkownika. Identyfikatorami urządzeń mogą być dane związane z elementami sprzętowymi urządzenia mobilnego lub dane związane z systemem operacyjnym lub innym oprogramowaniem urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzeń mogą zapewniać nam lub partnerom zewnętrznym informacje dotyczące tego, w jaki sposób Użytkownik przegląda nasze Usługi i w jaki sposób z nich korzysta, co pomaga nam w sporządzaniu raportów oraz zapewnianiu spersonalizowanych treści i reklam. Zwracamy uwagę na to, że niektóre funkcje zapewnianych przez nas Usług mogą nie działać poprawnie, jeżeli korzystanie z identyfikatorów urządzeń jest wyłączone, niepoprawne lub niedostępne.

USŁUGI ANALITYCZNE DOTYCZĄCE WITRYNY INTERNETOWEJ I APLIKACJI

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych („Dostawcy usług analitycznych”) takich jak np. Google. Pomagają nam one analizować sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują nasze Usługi oraz mierzyć ruch na witrynie internetowej i tendencje dotyczące korzystania z Usług. Te narzędzia zbierają informacje przesyłane przez urządzenie Użytkownika lub naszą Usługę, włączając w to strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika, dodatki i inne informacje, które pomagają nam ulepszyć nasze Usługi. Zwracamy uwagę na to, że od czasu do czasu możemy zmienić Dostawców usług analitycznych, z którego usług korzystamy. Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat jego korzystania z naszych Usług będą przekazywane Dostawcy lub Dostawcom usług analitycznych i przez nich przechowywane. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z naszych Usług przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych do naszych celów oraz świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Dostawców usług analitycznych. Zbieramy i wykorzystujemy te dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który w uzasadnionym stopniu uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników. Korzystając z naszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Dostawców usług analitycznych w sposób i do celów określonych powyżej.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ADRES MAILOWY UŻYTKOWNIKA?

Przy tworzeniu konta lub składaniu zamówienia wymagamy od Użytkownika podania swojego adresu mailowego. Z adresu mailowego Użytkownika korzystamy zarówno do celów przetwarzania transakcji (np. przesyłania powiadomień dotyczących statusu zamówienia), jak i do celów promocyjnych (np. przesyłanie biuletynów, ofert dotyczących nowych usług, powiadomień na temat wydarzeń oraz specjalnych ofert stron trzecich). Przesyłane przez nas wiadomości mailowe zawierają kod, który umożliwia naszej bazie danych śledzenie sposobu wykorzystania tych wiadomości mailowych przez Użytkownika, włączając w to informacje na temat tego, czy daną wiadomość mailową otwarto i jakie odnośniki kliknięto (w stosownych przypadkach). Jeżeli Użytkownik wolałby nie otrzymywać od nas promocyjnych wiadomości mailowych, powinien skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod adresem: contact@pixers.pl. Zastrzegamy sobie również prawo do przesyłania pewnych komunikatów takich jak ogłoszenia dotyczące usług i wiadomości administracyjnych, z których otrzymywania Użytkownik nie może zrezygnować.

INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI

Kiedy Użytkownik korzysta z naszych Usług, automatycznie otrzymujemy informacje na temat lokalizacji Użytkownika. Stosujemy różne technologie, aby określić lokalizację Użytkownika, takie jak usługi lokalizacyjne używanego systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej oraz dane z czujników znajdujących się na urządzeniu Użytkownika, a także informacje z GPS.

DANE DEMOGRAFICZNE

Zbieramy również dane demograficzne. Wykorzystujemy je do dostosowania wrażeń Użytkowników, pokazywania im treści, które w naszej opinii mogą ich zainteresować, oraz wyświetlania treści zgodnych z ich preferencjami. Niektóre z tych informacji mogą być udostępniane reklamodawcom w sposób nieumożliwiający identyfikacji.

DANE POCHODZĄCE Z ANKIET PROWADZONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Od czasu do czasu możemy realizować wśród Użytkowników dobrowolne ankiety. Zachęcamy Użytkowników do brania udziału w takich ankietach, ponieważ dostarczają nam istotnych informacji pozwalających na ulepszenie naszych Usług. Użytkownik może również zgłosić się do niektórych ankiet, które oferujemy Użytkownikom. Wszelkie dodatkowe zasady dotyczące prowadzenia takich ankiet zostaną podane Użytkownikom przed udziałem.

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Nie sprzedajemy, nie handlujemy i nie przekazujemy w inny sposób Danych osobowych umożliwiających identyfikację podmiotom zewnętrznym bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Kiedy Użytkownik tworzy konto lub składa zamówienie, zbieramy różne informacje dotyczące Użytkownika w celu uzupełnienia jego profilu online. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, nie ujawniamy Danych osobowych umożliwiających identyfikację Użytkownika innym Użytkownikom Usługi. Nie dotyczy to partnerów prowadzących stronę internetową i innych podmiotów, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu działalności i obsłudze Użytkowników, o ile te podmioty zobowiążą się utrzymywać te dane w poufności. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości i zgadza się, że możemy ujawniać informacje przekazywane przez Użytkownika, jeżeli działając w dobrej wierze, jesteśmy przekonani, że jesteśmy do tego upoważnieni lub zobowiązani zgodnie z prawem lub jeżeli Użytkownik wyraża na to zgodę, w tym jeśli powiadomimy Użytkownika, że podane nam przez niego informacje zostaną udostępnione w określony sposób, a Użytkownik poda nam takie informacje..

UJAWNIANIE INFORMACJI ZAUFANYM STRONOM TRZECIM

Możemy ujawniać Dane nieumożliwiające identyfikacji Użytkownika stronom trzecim w sposób, który nie umożliwia poznania tożsamości Użytkownika. Na przykład, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do strony naszej witryny internetowej, my lub nasi dostawcy usług możemy automatycznie skonfigurować plik cookie, który pozwoli na rozpoznawanie przeglądarki internetowej Użytkownika podczas poruszania się Użytkownika po sieci oraz na prezentowanie informacji i reklam na podstawie widocznych zainteresowań Użytkownika. Możemy ujawniać Dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czasami w połączeniu z Danymi nieumożliwiającymi identyfikacji, powiązanym z nami dostawcom usług, aby mogli realizować pewne funkcje w naszym imieniu. Na przykład zewnętrzni przedstawiciele obsługi klienta lub dostawcy infrastruktury technologicznej mogą uzyskiwać dostęp do danych Użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Dane Użytkownika będą traktowane przez takich dostawców usług jako prywatne i poufne i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, na które zezwolimy. Ponadto od czasu do czasu możemy ujawniać Dane umożliwiające identyfikację (takie jak adresy mailowe lub adresy pocztowe) dotyczące naszej bazy Użytkowników starannie dobranym stronom trzecim, aby mogły oferować towary i usługi, które w naszej opinii mogą zainteresować Użytkowników. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać ofert od naszych zaufanych partnerów, może zmienić swoje preferencje mailowe w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji „Settings” (Ustawienia) na naszej witrynie internetowej.

ODNOŚNIKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Nie oferujemy i nie uwzględniamy produktów lub usług stron trzecich na naszej witrynie internetowej.

GOOGLE

Podsumowanie wymogów dotyczących reklam Google można znaleźć w Zasadach reklamowych Google. Wprowadzono je, aby zapewnić Użytkownikom pozytywne wrażenia. Na naszej witrynie internetowej nie korzystamy obecnie z serwisu Google AdSense, ale możemy zrobić to w przyszłości.

ZGADZAMY SIĘ NA NASTĘPUJĄCE RZECZY:

• użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę internetową anonimowo,
• po utworzeniu niniejszej Polityki prywatności dodamy odnośnik do niej na naszej stronie domowej lub jako standard minimalny na pierwszej istotnej stronie po wejściu na naszą witrynę internetową,
• odnośnik do naszej Polityki prywatności zawiera słowo „prywatności” i można go łatwo znaleźć na stronie określonej powyżej.

UŻYTKOWNICY ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WSZELKICH ZMIANACH W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

• na naszej stronie poświęconej Polityce prywatności,
• drogą mailową zawierającą informację o zmianie polityki prywatności wraz ze wskazaniem zmienionych postanowień.

UŻYTKOWNICY MOGĄ ZMIENIAĆ SWOJE DANE OSOBOWE:

• poprzez przesłanie nam wiadomości mailowej,
• poprzez zalogowanie się na swoje konto.

W JAKI SPOSÓB NASZA STRONA INTERNETOWA POSTĘPUJE Z ŻĄDANIAMI O WYŁĄCZENIE ŚLEDZENIA?

Uznajemy żądania o wyłączenie śledzenia (żądania „Do Not Track”, DNT) i nie śledzimy, nie zapisujemy plików cookie ani nie używamy reklam, kiedy w przeglądarce Użytkownika włączona jest opcja wyłączenia śledzenia.

CZY NASZA STRONA INTERNETOWA ZEZWALA NA ŚLEDZENIE ZACHOWAŃ UŻYTKOWNIKÓW DO CELÓW TARGETOWANIA BEHAWIORALNEGO?

Pragniemy podkreślić, że nie zezwalamy na śledzenie zachowań Użytkowników przez strony trzecie do celów targetowania behawioralnego.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WIEKU UŻYTKOWNIKÓW

Ograniczenia dotyczące wieku Użytkowników mogących korzystać z naszej Usługi określiliśmy w Warunkach korzystania z Usługi. Żadna część naszej Usługi nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia. Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia bez zgody jego rodziców, usuniemy te informacje możliwie najszybciej. W związku z tym w przypadku podejrzenia, że posiadamy informacje pochodzące od dziecka poniżej 16 roku życia lub go dotyczące, prosimy o kontakt.

OGRANICZENIA GEOGRAFICZNE

Aktualnie nasze Usługi są przeznaczone dla mieszkańców dowolnego kraju, a informacje zbierane w związku z Usługą (włączając w to Dane umożliwiające identyfikację) są przechowywane i przetwarzane we Francji. Użytkownicy nie mogą uzyskiwać dostępu do Usługi, korzystać z niej ani rejestrować się do Usługi, jeżeli zabrania tego prawo ich kraju zamieszkania.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji przechowywanych w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić bezpieczne przesyłanie informacji między komputerem lub urządzeniem mobilnym a naszymi serwerami. Żadne informacje przesyłane za pośrednictwem Internetu nie są jednak w 100% bezpieczne. Dlatego też nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do nas za pośrednictwem Internetu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za nieumyślne przechwycenie lub niewłaściwe użycie.

JEŻELI UŻYTKOWNIK CHCE ZREZYGNOWAĆ Z OTRZYMYWANIA WIADOMOŚCI MAILOWYCH W PRZYSZŁOŚCI, MOŻE:

• postępować zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pod koniec każdej wiadomości mailowej.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY INFORMACJE UŻYTKOWNIKÓW?

Po zamknięciu lub dezaktywacji konta Użytkownika możemy zachować informacje (w tym informacje dotyczące profilu Użytkownika) i przesłane obrazy w celach związanych z tworzeniem kopii zapasowych, w celach archiwalnych i/lub w celach związanych z audytami. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas wymagany do wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, dane przetwarzane będą do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania i przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po upływie ww. okresów dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do żądania dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podmiotowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne w celu zawarcia umowy i wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych na mocy przepisów prawa. Nieprzekazanie danych uniemożliwia świadczenie Usług.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Wszelkie zebrane informacje podlegają Polityce prywatności obowiązującej w momencie, w którym te informacje zostały zebrane. Od czasu do czasu możemy jednak modyfikować i zmieniać naszą Politykę prywatności. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce, Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach poprzez ich opublikowanie na naszej witrynie internetowej lub przesłanie do Użytkownika wiadomości mailowej lub innego powiadomienia. Wskażemy również, kiedy takie zmiany wejdą w życie. Dalsze korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie tych zmian oznacza zgodę na bycie zobowiązanym postanowieniami zmienionej polityki.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności Użytkownik może się z nami skontaktować, korzystając z poniższych informacji. Pixers Eu sp. z o.o. ul. Rynek 19, 59-400 Jawor, Polska

DATA ZMIANY

Niniejsze oświadczenie w sprawie prywatności zostało ostatnio zmienione 7 kwietnia 2021 r.